Ryby i Zwierzęta Morskie

Al-islam.org.pl > Fatły > Pokarm i używki > Ryby i Zwierzęta Morskie

Ajatollah Ali Sistani: Spośród morskich zwierząt dozwolone jest jedzenie tylko ryb mających łuski, do tej dozwolonej kategorii włączone są również krewetki. Ryby nieposiadające łusek oraz inne zwierzęta takie jak rak są zakazane.

Ajatollah Muhammad Hussain Najafi: Według prawodawstwa szyickiego, kryterium oceny czy ryba jest halaal czy haraam sa łuski. Ryby posiadające łuski są halaal, ryby bez łusek są haraam.

Ajatollah Fadhil Lankarani: Spośród zwierząt morskich dozwolone są tylko te , które mają łuski jak również te, które mają widoczne łuski tylko w okolicach głowy. Wszystkie ryby nie posiadające łusek oraz inne zwierzęta takie jak wieloryby, kraby czy żaby są haraam.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: W moich badaniach doszedłem do wniosku, że dozwolone jest jedzenie wszystkich zwierząt morskich, niezależnie od tego czy mają łuski czy nie. Jednakże, zalecanym środkiem ostrożności jest unikanie tych, które nie mają łusek.

Leave a Reply