Category

Fatły

Kobieta Podczas Menstruacji

Kobieta w okresie hajdh (menstruacji) Ajatollah Ali Sistani: Reguły odnoszące się do kobiety w czasie menstruacji: Nie powinna odprawiać modlitw; ani obowiązkowych, ani nadobowiązkowych. Nie...

Czyny Zakazane Podczas Nieczystości

Jakie są czyny niedozwolone dla osoby dżunub (nieczystej rytualnie)? Ajatollah Abul Qasim Khoei: Dotykanie jakąkolwiek częścią ciała Qur’anu oraz imion Allaha. Lepiej jest nie dotykać...

Alkohol przemysłowy

Czy alkohol używany przy produkcji np. perfum jest czysty rytualnie (tahir)? Ajatollah Ali Khamenei: Ten alkohol, który jest: 1.zdatny do spożycia, 2. który był pierwotnie...

Zamykanie oczu w Salat

Czy dozwolone jest zamykanie oczu w modlitwie salat jeśli pozostawienie ich otwartych przeszkadza w koncentracji? Ajatollah Ali Khamenei: Nie ma w tym problemu. Ajatollah Ali...

Wspólna Modlitwa Mężczyzn i Kobiet

Czy jest dozwolone aby kobiety modliły się wraz z mężczyznami w tym samym pomieszczeniu bez oddzielającej ich zasłony? Ajatollah Makarem Shirazi: Jest to dozwolone pod...

Modlitwa za niemuzułmanów

1. Czy można modlić się o przebaczenie dla zmarłych niemuzułmanów, którzy nie byli wrogami Islamu? 2. Muzułmanka na łożu śmierci swej matki-niemuzułmanki powtarzała szahadę w...

Modlitwa podróżnika

Ajatollah Ali Sistani: Podróżnik powinien zmiejszać liczbę Rakatów w modlitwach Zuhr, Asr oraz Isza, a konkretnie powinien wykonywać dwa Rakaty zamiast czterech, w zależności od...

Modlitwa Piątkowa

Jaka jest opinia odnośnie uczestnictwa w piątkowych modlitwach? W naszych czasach kiedy Dwunasty Imam znajduje się w stanie okultacji, czy obowiązkowym jest uczestnictwo w piątkowych...

„Alijun Łali-ullah” w Taszahhud

Czy można wymawiać zdanie „Alijun łali-ullah” w Taszahhud? Ajatollah Ali Sistani: – Mimo że pożądanym jest świadczenie o Łilajacie Imama Alego po świadczeniu o proroctwie,...

„Alijun łali-ullah” w Azanie i Iqamie

Czy wers „Alijun łali-ullah” jest obowiązkową częścią azanu i iqamy? Ajatollah Mustafa Qazwini: Nie. Ajatollah Abul Qasim Khoei: Nie jest to oficjalną częścią ani azanu...
1 2 3 4 5