Toaleta

Jakie są czynności zalecane podczas wizyty w toalecie, szczególnie mające na celu utrzymanie czystości?

Ajatollah Yusuf Saanei: Obowiązkowe jest upewnienie się, że nikt nie widzi czyichś narządów intymnych, nawet członkowie rodziny, osoby nie będące w pełni władz umysłowych czy dzieci wystarczająco duże by odrózniać dobro od zła. Jednym wyjątkiem od tej reguły są mąż i żona.

Podczas załatwiania potrzeb, nie można być zwróconym ani tyłem ani przodem w kierunku Kaaby.

Zabronione jest załatwianie potrzeb fizjologicznych w następujących miejscach: w alejkach i na ścieżkach, w miejscach których właściciel na to nie pozwala, w miejscach przeznaczonych jako Waqf dla konkretnej grupy ludzi oraz przy grobach.Organ moczowy można oczyścić jedynie wodą i wystarczy oczyścić go raz. Odbyt można oczyścić papierem, kawałkiem materiału bądź kamieniem, lepiej jednak jest użyć wody.

W przypadku mężczyzn zalecana jest tzw. Istibra. Po oddaniu moczu należy środkowym palcem lewej ręki dokonać trzykrotnego ucisku miejsca pomiędzy odbytem a podstawą członka, następnie trzymając członek pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym trzykrotnie nacisnąć przesuwając kciuk i palec wzdłuż aż do punktu obrzezania, a następnie trzykrotnie nacisnąć żołądź. Po dokonaniu Istibra, jakikolwiek wydostający się płyn jest już czysty rytualnie.

Czy są jeszcze jakieś inne zalecane lub odradzane czynności:

Ajatollah Ali Sistani: Zalecane jest wchodząc do toalety postawić najpierw lewą nogę a wychodząc najpierw prawą.

Odradzane jest jedzenie w toalecie, spędzanie w niej więcej czasu niż to konieczne, obmywanie się prawą ręką oraz rozmawianie bez konieczności. Odradzane jest również oddawanie moczu na stojąco, na twardej ziemi, do nor zwierząt oraz do stojącej wody.

Leave a Reply